PHÒNG GDĐT YÊN BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG QUÝ III NĂM 2014

Ngày đăng: (29/09/2014)

Ngày 29/9/2014, Phòng Giáo dục và Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc trong huyện quý III năm 2014.


Phòng Giáo dục và Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc trong huyện quý III năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Bình. Kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với giáo dục và đào tạo.

2. Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả điều hành của cán bộ quản lý các trường học nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

3. Tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng hiệu quả, bám sát giải quyết các vấn đề đặt ra trong các nhà trường đầu năm học.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung hội nghị

1.1. Đánh giá kết quả triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học và khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học mới (Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, tài chính, cơ sở vật chất, nền nếp chuyên môn); Vấn đề xã hội hóa đầu năm học.

1.3. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ các ngành học, bậc học năm học 2014 - 2015; Công tác thi đua - khen thưởng năm học 2014 - 2015 và các vấn đề liên quan.

2. Thành phần dự Hội nghị

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường các trường mầm non và phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Bình.

- Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 29/9/2014.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình.Nguồn tin: PGDĐT YÊN BÌNH


Người đăng tin: admin

TIN LIÊN QUAN

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình