PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN BÌNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2014-2015

Ngày đăng: (22/08/2014)

Ngày 20, 21 tháng 8 năm 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015.

Năm học 2013-2014, Phòng GDĐT đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trường triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của từng bậc học, cấp học và các lĩnh vực công tác theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GDĐT. Tập trung tham mưu, chỉ đạo tiếp tục triển khai tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXI; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện.

* Một số kết quả nổi bật trong năm học:

- Công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được chú trọng. Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục, tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo phát triển toàn diện và bền vững. Công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo được thực hiện tốt, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân về giáo dục và đào tạo.

- Năm học 2013-2014 quy mô mạng lưới, trường, lớp tiếp tục ổn định đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục và tình hình thực tế của địa phương. Ngành đã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục sát với thực tế cơ sở. Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

- Việc đổi mới giáo dục phổ thông được tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành ngày càng đi vào cuộc sống có chiều sâu và hiệu quả.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục của huyện.

* Năm học 2013-2014, ngành đã thẩm định hồ sơ thi đua của các đơn vị trường trình UBND huyện, UBND tỉnh xét duyệt.

- UBND huyện đã ra quyết định công nhận các danh hiệu:

          + Tập thể lao động tiên tiến: 39/74 tập thể đạt 52,7%

          + Lao động tiên tiến: 1.116/1.764 cá nhân đạt 63,3%

          + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 310/1.764 cá nhân đạt 17,6%

- Đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận các danh hiệu:

          + Tập thể lao động xuất sắc: 05 tập thể

          + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 11 cá nhân

          - Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen: 12 cá nhân

          - Đề nghị Giám đốc Sở GDĐT khen thưởng 06 lĩnh vực công tác: Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Giáo dục thường xuyên; Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; Thực hiện các cuộc vận động và sự chỉ đạo hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương.


Nguồn tin: PGD


Người đăng tin: admin

TIN LIÊN QUAN

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình